Cele Zrównoważonego Rozwoju

Konferencja/konference

Konferencja pt. „Dbamy o naszą planetę – CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, odbyła się 26.11.2021r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z 12 Celami ONZ, które są apelem o natychmiastowe działanie na rzecz planety i środowiska. Zaprosiliśmy najlepszych ekspertów z dziedziny Zrównoważonego Rozwoju, którzy swoje doświadczenie poparli wieloma przykładami oraz badaniami. Podczas konferencji gościliśmy również przedstawiciela Sluňákov z Czech, który przedstawił w jaki sposób działają na rzecz ekologii poprzez organizację największego ekologicznego festiwalu w Czechach. Konferencja poruszyła ważne i aktualne tematy. Każdy z nich stał się początkiem rozmowy z uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkół w aspekcie ekologii. W pierwszej części konferencji eksperci opowiadali o wybranych CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Odpowiedzieli na trudne pytania: Dlaczego taka ogromna liczba dzieci na świecie nie chodzi do szkoły? Kto cierpi z powodu wycinki lasów? Jak zmienia się klimat na Ziemi? Po co nam oceany? W drugiej części pokazali DZIAŁANIA, które udowadniają, że małe kroki mają wielką moc! Posadzenie drzewa czy zbieranie deszczówki –planeta dzięki nam odetchnie. Dodatkowo podczas konferencji zostały przedstawiane wyjątkowe PRZEPISY KULINARNE, pamiętając o ekologicznych zasadach: niemarnowaniu żywności, korzystaniu z produktów lokalnych i sezonowości. Po konferencji goście zostali zaproszeni do degustacji zdrowych przekąsek, zdrobnionych z produktów lokalnych w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Konference s názvem „Záleží nám na naší planetě – CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“, se uskutečnilo 26. listopadu 2021. v Městské lidové knihovně v Opole. Cílem konference bylo upozornit na problémy související s 12 cíli Organizace spojených národů, které vyzývají k okamžité akci ve prospěch planety a životního prostředí. Pozvali jsme ty nejlepší odborníky z oblasti udržitelného rozvoje, kteří své zkušenosti podpořili mnoha příklady a studiemi. Během konference jsme také hostili zástupce Sluňákova z České republiky, který představil, jak pracují pro ekologii pořádáním největšího ekologického festivalu v ČR. Konference se dotkla důležitých a aktuálních témat. Každý z nich byl začátkem rozhovoru se studenty, učiteli a řediteli škol z hlediska ekologie. V první části konference odborníci hovořili o vybraných CÍLECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Odpovídali na těžké otázky: Proč tolik dětí na světě nechodí do školy? Kdo trpí odlesňováním? Jak se mění klima Země? K čemu potřebujeme oceány? V druhé části ukázali AKTIVITY, které dokazují, že malé krůčky mají velkou sílu! Zasazení stromu nebo sběr dešťové vody – planeta vás nechá dýchat. Kromě toho byly během konference představeny unikátní KULINÁŘSKÉ RECEPTY s ohledem na ekologické zásady: neplýtvat potravinami, používat místní produkty a sezónnost. Po konferenci byli hosté pozváni k ochutnání zdravých svačin, mletých z místních produktů v souladu s udržitelným rozvojem.

Książka/Rezervovat

W książce „Dbamy o naszą planetę. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” przybliżamy młodym czytelnikom niezwykle ważne tematy dotyczące kwestii naszej planety Ziemi. Skupiamy się przede wszystkim na wyjaśnieniu, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i omówieniu w odpowiedni sposób dla danej grupy wiekowej (7+) poszczególnych celów, a także wskazaniu, co można robić, by przyczyniać się do osiągania tych celów każdego dnia.

Egzemplarze książek są bezpłatne, nakład 1500 sztuk.

V knize Staráme se o naši planetu. CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE “představujeme mladým čtenářům mimořádně důležitá témata spojená s problematikou naší planety Země. Zaměřujeme se především na vysvětlení toho, co jsou Cíle udržitelného rozvoje, a na diskusi o cílech vhodným způsobem pro danou věkovou skupinu (7+) a také na naznačení toho, co lze každý den udělat pro to, abychom těchto cílů dosáhli.

Knihy jsou zdarma, náklad 1500 ks.